100.000 werknemers gaan naar de poolcirkel.

Blogop.website industrie

Een mega industrieel project in het noorderlicht.

Migratie wordt afgedwongen door klimaatverandering. Dat ga ik in dit artikel laten zien. Eerst kijken we wat de Klimaat Helpdesk hierover zegt. De Klimaat Helpdesk is dé plek waar iedereen een wetenschappelijk onderbouwd antwoord kan krijgen op klimaat gerelateerde vragen. Ook op de vraag of klimaatverandering migratie stromen binnen Europa op gang brengt. 

Daarna kijken we naar de praktijk op een grotere schaal. We kijken naar een relevant voorbeeld waarbij er 100.000 werknemers richting de poolcirkel gaan migreren.

Eerst het antwoord van de klimaatdesk: 

Klimaatverandering zal naar alle waarschijnlijk wel een invloed hebben op migratiestromen naar en binnen Europa, maar hoe precies is nog lastig te zeggen door beperkingen in onze modellen en onvoldoende kennis over het verband tussen klimaatverandering en migratie.

Dit antwoord werd op 26 augustus 2021 gepubliceerd. 

Daarna volgt de stelling dat migratie ook door socio-economische ontwikkelingen, verstedelijking, geopolitieke instabiliteit en andere factoren wordt beïnvloed.

Deze factoren worden juist door klimaatverandering beïnvloed en jaagt daarmee de migratie aan. Ik laat verderop in dit artikel zien hoe dat komt en dat daardoor mensen naar andere gebieden gaan trekken.

De wetenschappers zeggen dat de meest belangrijke factoren die migratie veroorzaken de volgende zijn:

  • In welke mate een regio de impact van klimaatverandering ervaart. 
  • Hoe succesvol het lokale aanpassingsvermogen is. 
  • De mate van bestendigheid tegen klimaatverandering. 
  • De politieke en institutionele factoren die migratie mogelijk maken of juist inperken. 

Die laatste factor is in de praktijk de enige remmende factor. De eerste drie factoren bepalen niet of je naar de andere kant van Europa kunt verhuizen. Een paar duizend jaar geleden was dat anders, toen er geen politieke en institutionele factoren waren die migratie tegen hielden.

Toen het te warm werd trok je naar het noorden en als het te koud werd trok je naar het zuiden. Slechts een eventuele gedomesticeerde kudde dieren beïnvloedde de snelheid waarmee de migratie zich voltrok. Maar nomadische groepen mensen waren niet gebonden aan instituten als banken en verzekeraars die hun onderkomen financieren. Of werkgevers die daar garanties op geven. Ook een verzorgingsstaat die voor bestaanszekerheid zorgt was er niet.

Er was letterlijk alleen vraag en aanbod, hitte en kou, noord en zuid. Dat is nu wel anders zul je straks zien als ik je een fantastisch praktijk voorbeeld geef hoe klimaatverandering 100.000 werknemers in de richting van de poolcirkel laat migreren.

De wetenschappers van de Klimaat Helpdesk gaan er vanuit dat klimaat verandering problemen geeft. Een negatieve benadering. 

Ze zeggen: 

Binnen Europa zullen sommige gebieden meer dan andere door klimaatverandering getroffen worden, wat mogelijk leidt tot emigratie naar andere landen binnen en buiten Europa. Zuid-Europa zal het meest getroffen worden door opwarming, met een verwachte verhoging van de gemiddelde temperatuur van 1,9 – 2,7°C tegen 2100.

7 jaar rondtrekken met een camper heeft mij juist geleerd dat je als migrant niet in problemen denkt maar in kansen en oplossingen. Daar gaat het nu juist om. Dat is de enige manier om zinvol over klimaatverandering te schrijven.

Wat zijn de kansen voor ons en de generatie die nu naar school gaat? Die generatie gaat een andere toekomst tegemoet met geweldige kansen die ook hen een mooi en boeiend leven moet gaan brengen. 

Wij als generatie Babyboomer, geboren vanaf 1941, tot generatie X en generatie Xennial én generatie Y, tot het jaar 2000 geboren. Wij hebben de verantwoordelijkheid ons alleen nog maar met de kansen voor onze kinderen bezig te houden. Al onze eigen belangen aan de kant zetten en de kansen voor die volgende generaties leidend laten zijn in alles wat we doen! 

Laten we bijvoorbeeld migratie gemakkelijker maken en iedereen gewoon laten werken en wonen waar hij of zij wil. Geen politieke of institutionele drempels in stand houden maar geef de wereld terug aan iedereen. 

Juist omdat die wereld iedereen nodig heeft. Lees hieronder waar die 100.000 jonge mensen uit generatie Z, geboren vanaf 2001, gaat wonen en werken in het hoge noorden van Europa.

100.000 jonge mensen verhuizen richting de poolcirkel.

Europa’s nieuwste industriële megaprojecten vind je in het uiterste noorden van Zweden. Een aantal grote schone industrieën worden op dit moment uit de grond gestampt en hebben veel jonge mensen nodig. De eerste ingenieurs zijn er al aangekomen van over de hele wereld. In de stad Skellefteå bouwt Northvolt een enorme schone accu fabriek voor de elektrische voertuigen van de toekomst.

Het is 200 km rijden naar de poolcirkel vanaf de fabriek. Het lokale bestuur van zowel de fabriek, de middenstand en de overheid zien de kansen voor een mooie toekomst. Dat is wat ik bedoel. Niet de warmte in het zuiden is het probleem maar een warm ontvangst in het noorden is de oplossing. 

Dát is waar de kansen liggen. Een warm welkom creëren voor die 100.000 prachtige mensen die hun kansen grijpen in het mooie noorden. Door dit soort megaprojecten grijpen ook locale ondernemers en visionairs hun kansen. Zo werd in Skellefteå het Sara Cultural Center gebouwd en dat is nu een van de hoogste houten gebouwen ter wereld.

In de SVT Nyheter krant is op 26 mei 2021 een artikel gepubliceerd waarin wordt berekend dat er tegen het jaar 2035 ongeveer 100.000 mensen nodig zijn in de noordelijke provincies waar de industriële megaprojecten nu gebouwd worden. Het Zweedse kabinet vindt het slagen van de projecten zo belangrijk dat er een speciale coördinator vanuit de regering is aangesteld om de migratie in goede banen te leiden. 

Momenteel wonen er ongeveer 500.000 mensen in de provincies Norrbottens län en Västerbotten län. Een gebied ongeveer 10 maal zo groot als Nederland waar de komende jaren zo’n 20% meer bevolking komt te wonen. De ruimte is er wel.

De mega projecten worden gebouwd en gepland in Boden, Gällivare en Skellefteå. Om alle mensen die nodig zijn in de toekomst te kunnen ontvangen moet er nogal wat gebeuren. Een uitdaging voor de gemeenten die kampen met een vergrijzende bevolking en een teruglopend aantal inwoners. 

Hoe realiseer je verantwoorde en duurzame groei in een regio waar van november tot april sneeuw ligt en de zon maar 4 uur per dag schijnt in de winter? En hoe bereken je hoeveel mensen er precies zullen binnen trekken?

Naast Europa’s grootste accu fabriek wordt er een fossielvrije staal fabriek gebouwd H2 Green Steel genaamd en een gigantische elektrolyse-installatie voor groene ammoniak, die zal worden gebruikt om meststoffen te produceren. En in de arctische mijnstad Gällivare in het uiterste noorden van Zweeds lapland verrijst Hybrit een fossielvrije ijzer productielocatie die gebruik maakt van waterstoftechnologie.

Zie hier wat het samenkomen van kansen in het licht van klimaatverandering kan creëren. Door de aanwezigheid van hernieuwbare energie in het hoge noorden, de voorraad bruikbaar land en de financiering door de Europese Green Deal.

Er is in dit succes verhaal maar één zwakke schakel en dat zijn de mensen die het in het hoge noorden moeten gaan doen. Kunnen deze bedrijven, maar ook de overheid, de middenstand en de openbare voorzieningen voldoende man en vrouw kracht vinden om deze green deal te sluiten?

De lokale overheid schat dat de nieuwe projecten en hun leveranciers minstens 20.000 banen zullen creëren, waarbij 20.000 extra werknemers in de publieke sector nodig zijn en 10.000 om in winkels, cafés en dergelijke te werken. De Zweedse regering schat zelfs in dat het nog eens zoveel mensen zal moeten aantrekken in de komende 15 jaar. Dat zou het totaal aan pioniers wat naar het noorden zou moeten verhuizen op 100.000 moeten brengen.

Het duizelt mij eerlijk gezegd als ik het over 100.000 werknemers heb. Onlangs ben ik begonnen blogs te schrijven over klimaatverandering en mijn ervaring met migreren binnen Europa met mijn camper. Een van mijn opdrachtgevers voor het schrijven van blog artikelen over vacatures in de duurzame industrie is sustainablejobs.nl

Door die blog artikelen te schrijven zie ik hoe ongelooflijk veel mensen gezocht worden in de duurzame industrie. In het voorbeeld van de accu maker Northvolt zegt de persoon die verantwoordelijk is voor het vinden van 3.000 mensen die Engels spreken en een technische achtergrond hebben:

Je hoeft geen Zweeds te leren voordat je bij Northvolt kunt werken. Door hier te gaan werken kun je wel het verschil voor de toekomst maken en de energietransitie helpen realiseren.

Voor veel medewerkers is de kans om voorop te lopen in de transitie naar een duurzamere toekomst reden genoeg om te verhuizen.

Kansen in de toekomst.

Zwervend door Zweden met mijn camper verwonder ik mij over het land. Zeker toen ik dit verhaal op het spoor kwam en mij realiseerde door mijn verbinding met Sustainablejobs welke klus de Zweden te klaren hebben in het uiterste noorden van hun immense land.

Nu verblijf ik in de gemeente Härjedalen in midden Zweden. De gemeente is net zo groot als Zuid-Holland, Zeeland en Noord Brabant. Alleen telt het maar 10.000 inwoners. Wat neerkomt op krap 1 inwoner per vierkante kilometer. Bij uitstek een geschikte gemeente voor mij om een vaste woonlocatie te zoeken.

Maar tegelijkertijd lijkt de opdracht voor de Zweden een onmogelijke opgave om die 100.000 werknemers te vinden. Ruimte voor migratie is hier in elk geval, nu nog de jonge mensen die klimaatverandering als een kans zien en op avontuur willen gaan!

1 Comment

Reacties zijn gesloten.